Kad srce kaže da 37 epizoda

Rohelio kaže Sebastijanu da ga je pozvao jer treba njegovu pomoć da razdvoji Almu od tajnika Jesusa i da se uda za njega. Sebastijan mu odgovori da mu je jako zahvalan i da će mu pomoću u svemu jer i on želi da se oženi njegovom kćerkom te da će učiniti sve da je razdvoji od tajnika.Veronica kaže Marti da ne trpi da joj Jesus išta predbacuje jer je i on iznevjerio kćerku. Marta joj kaže da je Jesus dobar otac i da pokušava nadoknaditi propušteno vrijeme jer ga ona nije obavijestila da će postati otac. Veronica uzvikne da je ona uvijek za sve kriva i da Elijas tvrdi isto. Veronica priznaje da se, iako je Elijas bio jako zaljubljen u nju, ona udala za njega kako bi zaboravila Jesusa. Ćatita kaže Jesusu da je došao jedan čovjek iz banke i rekao da će mu, ako ne podmiri dugove, oduzeti stan…