Halka

Halka 28 epizoda

Džengiz saznaje da je Džabar mrtav. Narednik Džemal ispituje Mužde, te pokušava saznati zbog čega ona štiti Džihangira. Svi su silno radoznali i žele znati kome će Nadir predati svoj ključ. Terzi zarobljava Bahar u svojoj školi, ali ona uspijeva poslati lokaciju Kanu.

Kan dobija poruku od Bahar, ali od Džihangira skriva identitet svog prijatelja policajca. Džemal ispituje Humejru koja je zabrinuta jer Džemal dolazi do sve većeg broja informacija o Halki.

Vekilharč povjerava Ilhanu veliki posao zbog čega je on veoma ponosan, a Iskender ljut i ljubomoran. Kan dolazi u Terzijevu školu i oslobađa Bahar. Kemija među njima postaje sve veća i veća.