Halka

Halka 26 epizoda

U trenutku kada članovi Halke spominju četvrti ključ, pojavljuje se njegov vlasnik Nadir. Nadir im saopćava kako želi napustiti Halku ne želeći im otkriti kome će povjeriti ključ. Bahar odlazi u Terzijevu školu.

Čagataj dolazi nepozvan na sastanak, te odvodi Nadira sa sobom želeći saznati gdje mu se nalazi otac. Unatočmučenju, Nadir ostaje vjeran svome šefu. Kan i Džihangir upadaju u Čagatajev posjed, te oslobađaju Nadira.

Adem Džihangiru pokazuje snimak na kojem se vidi da je Džihangirova majka onog kobnog dana posjetila Irem. Mužde otktiva Džihangiru identitet djevojke koja je bila na Ireminoj sahrani, te je odlučuju skupa posjetiti.