Halka 21 epizoda

Nesvjesna kako upada u klopku, Humejra odgovara na Čagatajeva pitanja kako bi potvrdila svoj identitet vođe Halke.

Sada kada je uvjeren da njegov otac nije na čelu organizacije, Čatagaj se zaklinje Humejri na osvetu i pakleni život.

Džabar krivi Džihangira za smrt njegova brata te traži Čagatajevu dozvolu da ga ubije. S druge strane, Džihangir se sukobljava sa ocem i govori mu da se povlači iz svega.