Halka 12 epizoda

Šener obavještava Iskendera kako je Terzi počistio jadnog konobara i kako su i Džihangir i Kan bili prisutni na mjestu zločina. Iskender saznaje da je Kan sin Humejre i Erena Karabuluta. Bahar se oprašta od Kana, a on joj govori kako se njihova priča još nije završila. Ilhan upozorava Džihangira da se drži podalje od Terzija. Odlučivši se baviti poslom njenog oca, Mužde susreće Džihangira i pokušava od njega doći do važnih informacija. Dolazi do okršaja između Džemala i Altana. Navodno ne vjerujući u postojanost Halke, Altan želi obustaviti operaciju i ponovo strpati Kana u zatvor. Džemal uvjerava Kana kako mu želi pomoći i kako je na njegovoj strani…