Halka 11 epizoda

Bahar saznaje lokaciju konobara, te ju krijući od Džemala javlja Kanu. Ali ne zna da Obavještajna prisluškuje Kanov mobitel. Nemajući više razumijevanja za nju, Džemal joj otkriva da zna da je krtica ubačena u njegov tim. Kan i Džihangir uspijevaju se domoći Emraha, ali i ne slute u kakvoj su se opasnosti našli. Irem se po povratku po USB koji je predala na dekodiranje, suočava sa smrću.