Gorka zemlja 173 epizoda

Mužgan govori Zulejhi da zna da ona nikada nije odustala od Jilmaza. Demir pita Zulejhu da li se sastajala sa Jilmazom.Demir govori majci da ako ga tužiteljka bude pritiskala reći će da je Jilmaz ubio Erdžumenta.