Fatalna ljubav 49 epizoda

Zija govori Ikbal kako je rekao da Seher da je vidio kako je ona gurnula Keveser. Ikbal je zabrinuta, te pokušava smiriti Ziju kako ne bi rekao Jamanu. Jaman primjećuje da se nešto dešava Ziji, no Ikbal ga uvjerava da je to zbog odjeće koju mu je navodno bacila.

Begum prijeti majci da je ne zove sve do vjenčanja, te da je ne uvjerava kako je njena laž grijeh. Također, govori Kiraz kako ne želi da se ona brine o bolesnom Aliju.