Dragocjeni biser 34 epizoda

Ernest otkrije da Iolanda nosi Mundovo dijete i naredi Manfredu da radniku pripremi zasjedu. Mundo se povjeri Fabríciju da je Iolanda prekinula s njime nakon što mu je rekla da je trudna s mužem. Sílvia otkrije da je trudna s Viktorom, ali govori Franzu da je on djetetov otac. Franz objasni Sílviji da će se rastati od nje, ali da će se skrbiti o djetetu. Sílvia se prepire s Amélijom. Arlindo prihvati Aurorinu ponudu da proda markice. Mundo prohoda s Dálijom. Manfred se dogovori s Benitom da će upasti na sastanak na kojemu će Mundo istaknuti svoju političku kandidaturu i ondje će ga ubiti. Volpina večera s Valterom i sve ovo čuje, te šalje Fabríciju poruku o tome da planiraju Mundovo ubojstvo. Fabrício odvede Munda k Arlindu. Benito ih slijedi i puca u Munda. Pérola sanja ružan san i moli da je vrate u Brazil.