Dila 89 epizoda

Suat sazna da Riza nije stvarno umro. Pobjesni kad ugleda Rizu i Dilu u vikendici, ali im se ne pokaže. Suat kuje planove. Nesvjesni svega, Dila i Rıza nadoknađuju propušteno. Više ništa neće biti kao prije. Riza se više ne želi praviti da je mrtav i želi da svi saznaju istinu.