Čuj me 2 epizoda

Ekim, koja je pronašla masku u Kanatovom ormariću, reći će Selčuku da je Lejla oborila Kanata i zamolila ga za pomoć. Ispitujući Kanata, Selčuk ne samo da će dovesti Aziza licem u lice sa njegovim ocem Rizom, već će i pojačati napetost u porodici.

Kanat, da spriječi Ekim da sazna istinu, uplašiće je Bekirom. A Ajši neće ići dobro. Očeva kazna još više komplikuje situaciju. Tenzija između Melise i Ekima takođe raste.

Melisa, koja je poludjela od mogućnosti da se Kanat približi Ekimu, preduzima razne akcije da eliminiše Ekima. S druge strane, okrivljujući Kanata, Ekim će se podvrgnuti veoma ružnoj igri. Za ovo odlučuju učenici škole da Ekimu i Bekiru izreknu tešku kaznu.