Čuj me

Čuj me 14 epizoda

Dok se Aziz i Lejla drže za ruke, ljubav između Kanata i Ekim opet izlazi na vidjelo kada je Kanat nakon što mu ona udari šamar, poljubi. Lejla se opredjelila da ovaj put bude uz Aziza jer joj druge nema. Dok Kanat shvata koliko je pogriješio, Ekim ne zna šta da čini. Teško je oprostiti stvari joj joj je Kanat napravio, posebice onu u luna parku. Ekim je ovaj put ostavila Ozana sa strane.

Ono što Ozan smatra da je Melisa tako loša i nastavlja biti tako zao i maltretiran prema Ekim malo je nedosljedno. Kanatu je sad krivo što je počinio greške prema Ekim, ali šta će učiniti da bi mu oprostila? Ispostavilo se da je Ateş brat od Bahar i on to kaze Ekim.

Ekim govori Ateşu da učini što god želi za Kanata. Dok Melisa saznaje za vezu Ozana i Ece, Aziz uhvati Ozana u zamku s informacijama koje je saznao od Leyle. Ali to što Kanat vidi Ekim i Ateşa zajedno govori o razočaranju u njegovim očima.Sta ce sad da se desi?