Home / Religija / Sure

Sure

Sura Tebbet-jedā

Sura Leheb (Plamen) je stotinu jedanaesta kur’anska sura. Objavljena je u Mekki i ima pet ajeta. Iako svojim obimom spada u red kraćih sura, njen sadržaj obiluje brojnim porukama i ...

Read More »

Sura Maun

Ere~ejtel~lezi jukezzibu bid~din, = Vidje li ti onoga što onaj svijet poriče? Fe zalikel~lezi jedu`ul~jetim, = Pa to je onaj koji grubo odbija siroče, Ve la jehud~du `ala ta`amil~miskin, = ...

Read More »

Sura El-Kafirun

Sura Al-Kafirun (arapski: سورة الكافرون; bosanski: Nevjernici) je 109. sura svete islamske knjige Kur’ana. Sadrži 6. ajeta i jedna je od najkraćih sura jer se nalazi pri samom kraju Kur’ana. ...

Read More »

Sura Nasr

Sura An-Nasr (arapski: سورة النصر‎‎; bos.:Pomoć) jest 110. sura svete islamske knjige Kur’ana. Sadrži 3 ajeta i treća je najkraća sura, poslije sura El-‘Asr i El-Kevser. Objavljena je na Mini[1], ...

Read More »

Sura El-Leheb

Sura Leheb (Plamen) je stotinu jedanaesta kur’anska sura. Objavljena je u Mekki i ima pet ajeta. Iako svojim obimom spada u red kraćih sura, njen sadržaj obiluje brojnim porukama i ...

Read More »

Sura El-Ihlas

Al-Ihlas (arap. سورة الإخلاص – Iskrenost), poznata i kao Et-Tevhid (arap. سورة التوحيد – Jednoboštvo), jeste 112. sura u Kur’anu. Ona je kratka deklaracija tevhida (apsolutne Božije jednoće) i sastoji ...

Read More »

Sura En-Nas

Sura En-Nas (arapski: سورة الناس – bosanski: Ljudi) je 114. i posljednja po redoslijedu sura Kur’ana. Sadrži 6 ajeta i objavljena je u Mekki što znači da se ubraja u ...

Read More »

Sura Kurejš

Bismillahi-r-rahmani-r-rahim 1. Li-ilafi Kurejš, 2. Ila fihim rihlete-š-šitai ve-s-sajf, 3. fel-ja’budu Rabbe haze-l-bejt 4. ellezi at’amehum min džu’in ve amenehum min havf. Prijevod: U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! 1. Zbog ...

Read More »

Sura Fil

Bismi-l-lahi-r-rahmani-r-rahim. -Elem tere kejfe fe’ale Rabbuke bi-ashabil-fil. Elem jedž’al kejdehum fi tadlil. Ve ersele alejhim tajren ebabil. Termihim bi-hidžaretin min sidždžil. Fe-dže’alehum ke’asfin me’kul. • Zar nisi čuo šta je ...

Read More »