Sure

 • Sura Tebbet-jedā

  Sura El-Leheb / Surat Al-Masad (arapski: المسد; bosanski: Plamen) 111. je sura Kur’ana. Sastoji se od pet ajeta i ubraja…

 • Sura Maun

  Sura Maun / El-Ma’un (arapski: سورة الماعون, bosanski: Davanje u naruč) je 107. sura u Kur’anu. Sastoji se od sedam…

 • Sura El-Kafirun

  Sura Al-Kafirun (arapski: سورة الكافرون; bosanski: Nevjernici) je 109. sura svete islamske knjige Kur’ana. Sadrži 6. ajeta i jedna je…

 • Sura Nasr

  Sura An-Nasr (arapski: سورة النصر‎‎; bos.:Pomoć) jest 110. sura svete islamske knjige Kur’ana. Sadrži 3 ajeta i treća je najkraća…

 • Sura Jasin – Transkripcija arapskog teksta

  Svaka stvar ima svoje srce, a srce Kur’ana je sura Ja-sin (ar. سورة يس). Ako neko prouči ovu suru uz…

 • Sura El-Leheb

  Sura Leheb (Plamen) je stotinu jedanaesta kur’anska sura. Objavljena je u Mekki i ima pet ajeta. Iako svojim obimom spada…

 • Sura El-Ihlas

  Al-Ihlas (arap. سورة الإخلاص – Iskrenost), poznata i kao Et-Tevhid (arap. سورة التوحيد – Jednoboštvo), jeste 112. sura u Kur’anu.…

 • Sura En-Nas

  Sura En-Nas (arapski: سورة الناس – bosanski: Ljudi) je 114. i posljednja po redoslijedu sura Kur’ana. Sadrži 6 ajeta i…

 • Sura Kurejš

  Sura Kurejš (arapski: قريش; bosanski: Kurejšije) El-Kurejš / Surat Quraysh / je 106. sura u Kur’anu i ima 4 ajeta.…

 • Sura Fil

  Sura El-Fil / Al-Fil / the Elephant (Arabic: سورَة الفیل; bosanski :Slon) je 105. sura svete islamske knjige Kur’ana. Sadrži…