Boja strasti 62 epizoda

Mario daje policiji Amadorovu adresu kako bi ga ispitali o Ligijinu ubojstvu. Rafaela u uredu traži Marcela, a Lalo joj kaže da je u bolnici jer ga je netko napao prethodne noći. Amador traži da Ricardo kaže policiji i Brígidi da su do kasno bili skupa one noći kad je Ligia ubijena. Rebeca ponižava Leticiju i Saru. Alonso staje na Leticijinu stranu i vozi je njezinoj kući. Leticia se ispriča Sari i kaže joj da je voli. Policija ispituje Amadora o njegovu odnosu s Ligijom. Amador tvrdi da je te noći bio na piću s prijateljem. Brígida misli da je Ligia bila Amadorova ljubavnica, a Amador je moli da to ne kaže pred Rodrigom. Rodrigo kaže Amadoru da je našao posao. Marcela su uspješno operirali. Nora ga ljubi u bolesničkoj sobi. Milagros je izvede van. Sara nudi Marcelu svu pomoć i dopusti Rafaeli i Lucíji da ga posjete u bolničkoj sobi. Marcelu je drago što mu je Lucía došla u posjet. Kada ostanu sami, ona mu kaže da će se udati za njega.