Ambasadorova kći 40 epizoda

Između Sandžara i Mavi, koji su uvidjeli svoje međusobne rane, sad nastaje sasvim drugačija povezanost. Kad Mavi upadne u problem sa policijom, Sandžar je ni za trenutak neće ostaviti samu. Halise, čiji je se plan skovan sa Kahramanom ispostavio uzaludnim, odlučuje da osmisli drugačiju igru.

Savladat će Mavi u konaku, na mjestu na kom se osjeća najsnažnije, a ne napolju. Međutim, neće joj trebati dugo da shvati da Mavi ne podsjeća ni na jednu od žena koje su se ranije pojavljivale u Sandžarevom životu. Iako se Melekina zabrinutost u vezi sa njenim ocem povećava, neočekivani susret sa Mavi dotaći će i druga mjesta, u oba srca.

Čak je i najmanji Melekin pogled dovoljan, da izazove potrese u Mavinoj duši. U isto vrijeme dok se nastavlja užurbanost oko Evlanine nove radnje, putevi njenog komšije Bore ponovo se ukrštaju sa Mavinim. Kad Mavi donese iznenadnu odluku, i Bora će saznati od Evlan o boli koja izjeda Mavino srce. Apropo same Elvan, ona se pak ne može oduprijeti znatiželji prema Bori.

Čak iako je izgubila dijete, Mavi je i dalje majke, te zapravo prva uviđa Melekin bol. Uprkos njenom sopstvenom bolu, ona nastoji da podrži Sandžara po pitanju Melek. Međutim, ne želeći ni u kom smislu da dijeli svog oca, Melek će, svojim napaćenim dječijim srcem, samu sebe odvući na opasan put.