U Federaciji BiH Od 2015. skuplja električna energija za domaćinstva

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine (FERK) danas je dala saglasnost na prijedlog cijena električne energije prema kojoj će ona od 1. januara 2015. za domaćinstva koja se snabdijevaju putem JP „Elektroprivreda HZHB“ d.d. Mostar poskupjeti za 1,97 posto, a za domaćinstva koja se snabdijevaju putem JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo za 4,33 posto.

ferk-od-1-januara-skuplja-elektricna-energija-za-domacinstva_1419252847FERK je saopćio da su od 1. januara 2015. svi krajnji kupci električne energije kvalifikovani kupci, čime ostvaruju pravo na slobodan izbor snabdjevača električnom energijom, a takođe prestaju važiti tarifni stavovi za prodaju električne energije nekvalifikovanim (tarifnim) kupcima.

FERK je donio Pravilnik o snabdijevanju kvalifikovanih kupaca električnom energijom i postupku promjene snabdjevača, kojim je između ostalog propisano da javni snabdjevač predlaže cijene, po kojima isporučuje električnu energiju u okviru univerzalne usluge, u skladu sa Metodologijom za utvrđivanje cijena usluge javnog snabdjevača za pružanje univerzalne usluge u Federaciji BiH.

“Cijena usluge javnog snabdjevača za pružanje univerzalne usluge JP „Elektroprivreda HZHB” d.d. Mostar za kupce iz kategorije domaćinstva povećana je za 1,97 posto u odnosu na dosadašnje tarifne stavove za prodaju električne energije nekvalifikovanim (tarifnim) kupcima ovog preduzeća. Za kategoriju ostala potrošnja cijena je smanjena za 3,59%”, navodi uz ostalo u saopćenju FERK. Dodaje se da su uvedene nove grupe potrošnje IV i V unutar ove kategorije, u koje spadaju: jaslice, obdaništa, domovi za smještaj djece, učenika, studenata, vjerskih službenika, invalida, lica sa umanjenom sposobnošću, staraca i penzionera, hospiciji, ustanove socijalne zaštite, javne kuhinje, uredi humanitarnih organizacija i crvenog krsta, udruženja hendikepiranih lica, vjerski objekti, privredna društva, ustanove i organizacije lica sa invaliditetom, male pumpe za vodu, priključne snage do 5 kW, koje su namijenjene za domaćinstva i privredna imanja i mini farme priključne snage do 5 kW. Ove dvije nove grupe imaju iste cijene/tarife kao i kupci iz kategorije domaćinstvo.

“Cijena usluge javnog snabdjevača za pružanje univerzalne usluge JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo za kupce iz kategorije domaćinstva povećana je za 4,33 posto u odnosu na dosadašnje tarifne stavove za prodaju električne energije nekvalifikovanim (tarifnim) kupcima na području snabdijevanja ovog elektroprivrednog preduzeća, dok je povećanje u kategoriji ostala potrošnja u iznosu od 0,88 posto”, saopćeno je iz FERK-a.

(oslobodjenje portal)