بِسْمِ اللَّهِ

  • Sure

    Eūza i Bismilla

    Svaki dobar posao počinjemo Euzu bismillom. Prva rečenica s kojom se susreće čitatelj Kur’ana je Bismilla. Šta je, ustvari, Bismilla?…