Deveti rođendan Oružanih snaga BiH

Oružane snage Bosne i Hercegovine ovaj naziv zvanično nose od 1. decembra 2005. godine, piše bh. novinska agencija Patria (NAP).

Sastavljanje su od tri komponente (brigade), koje su nasljednici triju oružanih snaga, aktivnih u protekloj agresiji na BiH 1992. – 1995., Armije Republike Bosne i Hercegovine, Hrvatskog vijeća odbrane i Vojske Republike Srpske.

Komandant OS BiH je Predsjedništvo BiH, a dalje u lancu komandovanja slijedi Ministarstvo odbrane BiH i Zajednički generalštab BiH.

Oružane snage BIH imaju oko 10.000 profesionalnih vojnih lica, oko 5.000 lica u rezervnom stanju kao i oko 1.000 civilnih djelatnika.

Tokom mjeseca novembra u više gradova u BiH su postrojavanjima vojske i drugim manifastacijama obilježeni Dani oružanih snaga BiH, (piše NAP.)