Home / Tag Archives: Religija

Tag Archives: Religija

Sura Kevser

INNA EATAJNAKEL-KEVSER FE SALLI LI RABBIKE VENHAR INNE SANIEKE HUVEL-EBTER Prijevod sure: U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! * 1. Mi smo ti, uistinu, mnogo dobro dali, * 2. zato se Gospodaru svome moli i kurban kolji, * 3. onaj koji ...

Read More »

A šta je noć Lejletul-kadr?

Koliko je ta noć vrijedna najbolje se vidi iz samoga Kur’ana. U Kur’anu se o njoj govori na dva mjesta, od kojih je jedno kompletna 97. sura, koja je po njoj i dobila ime. U drugom ajetu te sure kaže ...

Read More »

Dženaza-namaz

Dakle, nakon što je umrla osoba ogasuljena i opremljena po vjerskim propisima, te obaviještena rodbina, prijatelji i najbliži o smrti i svim onim što je vezano z ato, obavit će se dženaza-namaz. Dženaza-namaz Klanjati dženazu-namaz umrloj osobi je obavezujuća dužnost ...

Read More »

Poslušajte prvu ilahiju na slovenačkom jeziku

Špendi Fidani, jedini hafiz u Sloveniji, inicirao je rad na prvoj ilahiji na slovenačkom jeziku. Izuzetno je ponosan što je prije otprilike mjesec dana prva ilahija na slovenačkom jeziku promovisana, prenosi Anadolija.Poslije pet godina došlo je do prepjeva bosanske ilahije ...

Read More »

Osam znakova zdravog srca

Osam znakova zdravog srca: 1. Čovjek smatra sebe da pripada ahiretu a ne dunjaluku. On je stranac na ovom svijetu i žudi da stigne u svoje prebivalište na ahiretu. 2. Čovjek biva uznemiren sa sobom svaki put kada počini grijeh ...

Read More »