Habernik.com Posjeti stranicu
Home / Tag Archives: Religija

Tag Archives: Religija

Muslimani poste ” Bijele dane”

Preporučeno je muslimanima da poste tri dana u svakom mjesecu tokom godine. Smatra se da se post u tzv. bijelim danima nagrađuje deseterostruko. Iz Islamske zajednice Bosne i Hercegovine odgovorili su da je najbolje da to budu 13, 14. i ...

Read More »

Kako se šalio Poslanik alejhisselam

Enes ibn Malik, r.a., prenosi da mu je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao u šali: “O ti sa dva uha! Enes ibn Malik, r.a., pripovijeda: Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, se družio i sa djecom. Jedanput je ...

Read More »

Sura Ez-Zilzal

BISMILLAHI-R-RAHMANI-R-RAHIM IZĀ ZU-L-ZILETI-L-ERDU ZILZĀLEHĀ. VE AHREDŽETI-L-ERDU ESKĀLEHĀ. VE KĀLEL-L-INSĀNU MĀ LEHĀ. JEVMEIZIN TUHADDISU AHBĀREHĀ. BI ENNE RABBEKE EVHĀ LEHĀ. JEVMEIZIN JASDURU-N-NĀSU EŠTĀTEN LIJUREV A‘MĀLEHUM. FE MEN JA‘MEL MISKALE ZERRETIN HAJREN JEREH. VE MEN JA‘MEL MISKĀLE ZERRETIN ŠERREN JEREH. U IME ...

Read More »