Home / Tag Archives: Islam

Tag Archives: Islam

Osam znakova zdravog srca

Osam znakova zdravog srca: 1. Čovjek smatra sebe da pripada ahiretu a ne dunjaluku. On je stranac na ovom svijetu i žudi da stigne u svoje prebivalište na ahiretu. 2. Čovjek biva uznemiren sa sobom svaki put kada počini grijeh ...

Read More »

Zašto se muslimanke pokrivaju

U zapadnom svijetu, nije jasno zašto se neke muslimanke pokrivaju. Možda najbolji odgovor leži u jednoj kratkoj priči, koju svakako treba pročitati. Jedan Britanac došao je kod mudraca i pitao ga: – Zašto kod vas u islamu nije dozvoljeno da ...

Read More »

Muslimani poste ” Bijele dane”

Preporučeno je muslimanima da poste tri dana u svakom mjesecu tokom godine. Smatra se da se post u tzv. bijelim danima nagrađuje deseterostruko. Iz Islamske zajednice Bosne i Hercegovine odgovorili su da je najbolje da to budu 13, 14. i ...

Read More »

Vrijednost dzuma namaza

Priča se da je Hamid El-lefaf jednog petka htio da ide na džumu namaz, ali se našao u dilemi kako da postupi; magarac mu se izgubio, brašno mu ostalo u mlinu, a bio je njegov red da napaja zemlju vodom ...

Read More »