Home / Religija

Religija

Imam Ahmed i pekar

Jednom prilikom imama Ahmeda b. Hanbela, dok je bio na putu, zadesi vrijeme namaza. On skrenu u mesdžid pored puta kako bi klanjao u džematu. Nakon namaza, sjedio je u zikru, a džamijski hizmećari počeše čistiti džamiju i istjeraše ga ...

Read More »

Subhaneke

Subhaneke-allahumme ve bi hamdike ve tebarekesmuke ve te’aladzedduke ve la ilahe gajruke. Prijevod: Neka si slavljen Allahu! Neka Ti je svaka hvala! Slavljeno je Tvoje ime, nedostizna je Tvoja velicina. Osim Tebe drugog boga nema.

Read More »

Trebaju li muslimani slaviti međunarodnu Novu godinu?

Hvala Allahu, Gospodaru svjetova! Salavat i selam neka je na posljednjeg Allahova poslanika, Muhammeda, a.s., njegovu porodicu, ashabe i sve one koji ga slijede na putu islama! U Kur’anu se kaže: إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللّهِ الإِسْلاَمُ Allahu je prava vjera ...

Read More »

Tri brata

Živio jedan covjek zajedno sa svoja tri brata. Jednoga dana dođe mu iznenadna vijest da mora ići na jedan dalek i težak put. Čovjek se zabrinu, pa se obrati jednom bratu da mu pomogne na tom putu, ali mu brat ...

Read More »

Ako me ne vidite u Džennetu, pitajte za mene

U predaji dolazi da je Iblis rekao Allahu, dž.š.: ”Tako mi Tvoje moći i uzvišenosti, ja ću ljude zavoditi i udaljavati ih sa pravog puta sve dok su im duše u tijelima!” Allah, dž.š., odgovorio mu je: ”Tako Mi Moje ...

Read More »

Ajetul-kursija i namaska dova

ZIKR (veličanje i slavljenje Allaha dž. š. poslije namaza) Kad potpuno završimo neki namaz, lijepo je proučiti Salat i Temdžid, Ajetul-kursijj, tesbih i učiniti dovu. SALAT I TEMDŽID Ala resulillahi salavāt. Allahumme salli alā Muhammedin ve alā āli Muhammed. Subhānallāhi ...

Read More »

Sura Al-Qadr

BISMILLAHI-R-RAHMANI-R-RAHIM INNA ENZELNAHU FI LEJLETI-L-KADR. VE MA EDRAKE MA LEJLETU-L-KADR. LEJLETU-L-KADRI HAJRUN MIN ELFI ŠEHR. TENEZZELU-L-MELAIKETU VE-R-RUHU FIHA. BI IZNI RABBIHIM MIN KULLI EMR. SELAMUN HIJE HATTA MATLE’IL FEDŽR. Prijevod sure Al-Qadr (Sura Al-Kadr) U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! 1. ...

Read More »

Sura Al-Alaq

BISMILLAHI-R-RAHMANI-R-RAHIM IKRE’ BISMI RABBIKE-L-LEZI HALEK HALEKA-L-INSANE MIN ‘ALEK IKRE’ VE RABBUKE-L-EKREM ELLEZI ‘ALLEME BI-L-KALEM ‘ALLEME-L-INSANE MA LEM J‘ALEM KELLA INNE-L- INSANE LEJATGA EN REĀHU STAGNA INNE ILA RABBIKE-R-RUDŽ‘A EREEJTE-L-LEZI JENHA ‘ABDEN IZA SALLA EREEJTE IN KANE ‘ALE-L-HUDA EV EMERE BI-T-TAKVA ...

Read More »

Sura At-Tekasur

BISMILLAHI-R-RAHMANI-R-RAHIM EL-HĀKUMU-T-TEKĀSUR. HATTĀ ZURTUMU-L-MEKĀBIR. KELLĀ, SEVFE TA‘LEMŪN. SUMME KELLĀ, SEVFE TA‘LEMŪN. KELLĀ, LEV TA‘LEMŪNE ‘ILME-L-JEKÎN. LETEREVUNNE-L-DŽEHÎM. SUMME LETEREVUNNEHĀ ‘AJNE-L-JEKÎN. SUMME LE TUS’ELUNNE JEVME’IZIN ‘ANI-N-NE‘ÎM. Prijevod sure At-Tekasur U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog 1. Zaokuplja vas nastojanje da što imućniji budete ...

Read More »
error: Zabranjeno kopiranje !!